Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 04 xuất bản ngày 16-01-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2014 Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2015. (từ trang 03 đến trang 29)
10-12-2014 Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Lai Châu. (từ trang 30 đến trang 53)
10-12-2014 Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 54 đến trang 60)
10-12-2014 Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 61 đến trang 69)
10-12-2014 Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 70 đến trang 77)
10-12-2014 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015. (từ trang 78 đến trang 80)
10-12-2014 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất; Thông qua danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 81 đến trang 127)
10-12-2014 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải thể, chia tách, thành lập bản thuộc các xã trên địa bàn huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn và Mường Tè. (từ trang 128 đến trang 135)
10-12-2014 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015. (từ trang 136 đến trang 138)
2,112,833 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner