Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 09 xuất bản ngày 03-08-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2015 Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 03 đến trang 08)
17-07-2015 Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu. (từ trang 09 đến trang 11)
17-07-2015 Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 12 đến trang 15)
26-05-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 16 đến trang 17)
09-06-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 18 đến trang 26)
09-06-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 27 đến trang 40)
06-07-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 41 đến trang 49)
17-07-2015 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2015. (từ trang 50 đến trang 51)
02-07-2015 Quyết định số 660/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 do cấp tỉnh quản lý. (từ trang 52 đến trang 56)
22-07-2015 Quyết định số 745/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 57 đến trang 69)
2,112,826 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner