Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 28-11-2015: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-10-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 13)
02-11-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 14 đến trang 31)
03-11-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 32 đến trang 81)
11-11-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 82 đến trang 101)
11-11-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu. (từ trang 102 đến trang 105)
17-11-2015 Quyết định số 1331/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 106 đến trang 126)
2,112,820 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner