Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 01-2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. 
19-12-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2014 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015. 
10-12-2014 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015. 
10-12-2014 Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2014 Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2014 Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2014 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải thể, chia tách, thành lập bản thuộc các xã trên địa bàn huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Nậm Nhùn và Mường Tè. 
10-12-2014 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất; Thông qua danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2014 Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Lai Châu. 
10-12-2014 Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2015. 
10-12-2014 Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015. 
10-12-2014 Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2014 Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013. 
01-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
01-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
2,112,874 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner