Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 3-2015: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-02-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
19-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
19-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về chi cho một số hoạt động có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
31-12-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
29-12-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
29-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
2,112,787 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner