Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 54 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND, ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
30-11-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý. 
27-11-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu. 
17-11-2015 Quyết định số 1331/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. 
11-11-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
11-11-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 
11-11-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu. 
11-11-2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu. 
03-11-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
02-11-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-10-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lai Châu. 
29-09-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-09-2015 Quyết định số 988/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 
09-09-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-09-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
01-09-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
25-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu. 
25-08-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu. 
24-08-2015 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu đến năm 2020. 
21-08-2015 Quyết định số 910/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
2,112,730 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner