Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 01 xuất bản ngày 20-01-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2008 Nghị quyết số 128/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 03 đến trang 04)
05-12-2008 Nghị quyết số 129/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 05 đến trang 27)
05-12-2008 Nghị quyết số 130/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 28 đến trang 29)
05-12-2008 Nghị quyết số 137/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 30 đến trang 34)
05-12-2008 Nghị quyết số 138/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN- năm 2008 và Kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2009 tỉnh Lai Châu. (từ trang 35 đến trang 38)
05-12-2008 Nghị quyết số 139/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2009. (từ trang 39 đến trang 40)
05-12-2008 Nghị quyết số 140/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020. (từ trang 41 đến trang 49)
05-12-2008 Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chương trình phát triển công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 50 đến trang 55)
05-12-2008 Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2009. (từ trang 56 đến trang 58)
05-12-2008 Nghị quyết số 143/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình ban hành Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2009. (từ trang 59 đến trang 60)
05-12-2008 Nghị quyết số 145/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015. (từ trang 61 đến trang 65)
09-12-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 66 đến trang 70)
3,527,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner