Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 20-06-2009: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định cụ thể một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung một số điểm tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 05)
02-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 06 đến trang 14)
03-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định 25/2005/QĐ-UBND ngày 03/02/2005 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 15 đến trang 19)
27-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. (từ trang 20 đến trang 30)
27-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. (từ trang 31 đến trang 36)
30-03-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về quy trình xét, công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 37 đến trang 42)
13-04-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã. (trang 43)
17-04-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 44 đến trang 52)
21-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ giai đoạn 2007 - 2010 của huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu. (từ trang 53 đến trang 63)
24-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 64 đến trang 72)
18-05-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 73 đến trang 85)
19-05-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định mức phụ cấp hành tháng cho bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 86 đến trang 87)
19-05-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; Công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. (từ trang 88 đến trang 92)
3,605,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner