Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 8-2009: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2009 Quyết định số 1001/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v chuyển đổi Trường THPT Ka Lăng thành trường THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 
24-07-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 
17-07-2009 Quyết định số 954/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v chuyển giao Trường phổ thông Dân tộc nội trú các huyện về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 
17-07-2009 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trung tâm thông tin và Xúc tiến du lịch Lai Châu. 
17-07-2009 Quyết định số 952/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lai Châu. 
17-07-2009 Quyết định số 951/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trung tâm hoạt động Thanh, Thiếu nhi tỉnh Lai Châu. 
17-07-2009 Quyết định số 950/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường trung học phổ thông Mường Kim huyện Than Uyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. 
14-07-2009 Nghị quyết số 151/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Lai Châu năm 2010. 
14-07-2009 Nghị quyết số 150/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 – 2015. 
14-07-2009 Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. 
14-07-2009 Nghị quyết số 148/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2009. 
14-07-2009 Nghị quyết số 147/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND12 ngày 09/12/2006 của HĐND tỉnh Lai Châu. 
14-07-2009 Nghị quyết số 146/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
30-06-2009 Quyết định số 832/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Thành lập Phòng biên tập cổng giao tiếp điện tử thuộc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu. 
30-06-2009 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Thành lập trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tân Uyên trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. 
30-06-2009 Quyết định số 829/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Đổi tên Trường THPT số 1 Than Uyên thành Trường THPT Than Uyên. 
30-06-2009 Quyết định số 828/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu. 
30-06-2009 Quyết định số 827/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Tân Uyên trực thuộc UBND huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. 
30-06-2009 Quyết định số 826/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Thành lập Hội chữ thập đỏ huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. 
30-06-2009 Quyết định số 825/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Thành lập Đài Truyền thanh Thị xã Lai Châu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,430,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner