Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 01-2013: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-12-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thực hiện chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-12-2012 Quyết định số 1690/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 
21-12-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
21-12-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
18-12-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp. 
13-12-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền quản lý cấp giấy phép kinh doanh karaoke.. 
07-12-2012 Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-12-2012 Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
07-12-2012 Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-12-2012 Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu. 
07-12-2012 Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. 
07-12-2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án công nhận đô thị thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu là đô thị loại III. 
07-12-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH năm 2013. 
07-12-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin & sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. 
06-12-2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,423,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner