Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 05-09-2019: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 05)
23-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 06 đến trang 08)
23-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 16)
23-07-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. (từ trang 17 đến trang 24)
23-07-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 25 đến trang 28)
23-07-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 29 đến trang 33)
23-07-2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 34 đến trang 45)
23-07-2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. (từ trang 46 đến trang 48)
23-07-2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương. (từ trang 49 đến trang 72)
23-07-2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ khoản 3, mục IV, Điều 1 của Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. (từ trang 73 đến trang 74)
23-07-2019 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 75 đến trang 76)
23-07-2019 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 77 đến trang 78)
23-07-2019 Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. (từ trang 79 đến trang 80)
23-07-2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 81 đến trang 82)
05-08-2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 83 đến trang 96)
27-08-2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. (từ trang 97 đến trang 99)
23-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. (từ trang 100 đến trang 101)
23-07-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các công trình, dự án phát sinh bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. (từ trang 102 đến trang 108)
23-07-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 109 đến trang 120)
23-07-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sáp nhập, đặt tên các thôn, bản, khu phố, tổ dân phố thuộc các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu. (từ trang 121 đến trang 131)
23-07-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017. (từ trang 132 đến trang 133)
4,168,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner