Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 04-05-2020: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-02-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 18)
26-02-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 19 đến trang 23)
02-03-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 24 đến trang 27)
11-03-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 28 đến trang 32)
11-03-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu. (từ trang 33 đến trang 144)
31-03-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 145 đến trang 146)
31-03-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 147 đến trang 164)
4,314,577 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner