Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 01 xuất bản ngày 12-04-2017: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về thực hiện nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. (từ trang 02 đến trang 13)
18-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 14 đến trang 70)
18-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu. (từ trang 71 đến trang 81)
10-03-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu Quản lý. (từ trang 82 đến trang 99)
04-04-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 100 đến trang 119)
3,529,152 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner