Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 22-11-2017: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 12)
28-09-2017 Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 13 đến trang 23)
28-09-2017 Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 24 đến trang 27)
28-09-2017 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 28 đến trang 34)
28-09-2017 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 35 đến trang 41)
28-09-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 42 đến trang 59)
03-10-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 60 đến trang 62)
06-10-2017 Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 63 đến trang 69)
06-10-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 70 đến trang 80)
16-10-2017 Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 81 đến trang 93)
16-10-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 94 đến trang 107)
17-10-2017 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. (từ trang 108 đến trang 115)
18-10-2017 Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 116 đến trang 122)
06-11-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 123 đến trang 142)
3,661,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner