Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2017

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 80 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 
12-12-2017 Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu. 
11-12-2017 Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
11-12-2017 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu. 
08-12-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 
06-12-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 73/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Lai Châu. 
30-11-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Trưởng đơn vị và Phó trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
20-11-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
18-11-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí khác trong hoạt động chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
17-11-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
08-11-2017 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-11-2017 Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-11-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
18-10-2017 Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
17-10-2017 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 
16-10-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
16-10-2017 Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-10-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-10-2017 Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 
03-10-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
3,699,421 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner