Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 xuất bản ngày 12-03-2020: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 67)
02-01-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 68 đến trang 72)
09-01-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 73 đến trang 80)
14-01-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 81 đến trang 82)
17-01-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (từ trang 83 đến trang 88)
21-01-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 89 đến trang 96)
31-01-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 97 đến trang 98)
31-01-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND tỉnh Lai Châu quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, xã. (trang 99)
17-01-2020 Công văn số 105/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND. (trang 100)
4,314,456 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner