Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 04 xuất bản ngày 15-07-2013: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-02-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. (từ trang 03 đến trang 10)
26-02-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 11 đến trang 13)
08-04-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 14 đến trang 29)
18-04-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân. (từ trang 30 đến trang 35)
03-06-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước và miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 36 đến trang 42)
03-06-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 43 đến trang 64)
10-06-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 65 đến trang 77)
16-07-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 78 đến trang 91)
4,358,965 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner