Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2009 Nghị quyết số 151/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Lai Châu năm 2010. 
14-07-2009 Nghị quyết số 150/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 – 2015. 
14-07-2009 Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. 
14-07-2009 Nghị quyết số 148/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2009. 
14-07-2009 Nghị quyết số 147/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND12 ngày 09/12/2006 của HĐND tỉnh Lai Châu. 
14-07-2009 Nghị quyết số 146/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
05-12-2008 Nghị quyết số 145/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015. 
05-12-2008 Nghị quyết số 143/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình ban hành Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chương trình phát triển công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 
05-12-2008 Nghị quyết số 140/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020. 
05-12-2008 Nghị quyết số 139/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 138/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN- năm 2008 và Kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2009 tỉnh Lai Châu. 
05-12-2008 Nghị quyết số 137/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 130/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
05-12-2008 Nghị quyết số 129/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2009. 
05-12-2008 Nghị quyết số 128/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,588,191 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner