Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2021

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 52 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-08-2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp cho UBND huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
12-08-2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
29-07-2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
26-07-2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 
23-07-2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
22-07-2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-07-2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp. 
22-06-2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 
17-06-2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
17-06-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu. 
09-06-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Lai Châu. 
25-05-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
24-05-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
18-05-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
14-05-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt. 
04-05-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
16-04-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
16-04-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-04-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-04-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
4,402,032 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner