Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 01 xuất bản ngày 15-01-2011: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 04 đến trang 06)
02-12-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu. (từ trang 07 đến trang 12)
02-12-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và cơ cấu tổ chức của các cơ quan Tư pháp tỉnh Lai Châu. (từ trang 13 đến trang 20)
08-12-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện, chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020. (từ trang 21 đến trang 25)
08-12-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 26 đến trang 53)
10-12-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách Địa phương năm 2011. (từ trang 54 đến trang 67)
07-12-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. (từ trang 68 đến trang 70)
02-12-2010 Quyết định số 1618/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và tách Phòng chuyên môn trực thuộc Sở Ngoại vụ. (trang 71)
02-12-2010 Quyết định số 1619/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập phòng nghiệp vụ và phòng tổ chức hành chính thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. (từ trang 72 đến trang 73)
02-12-2010 Quyết định số 1620/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giống Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu. (từ trang 74 đến trang 75)
02-12-2010 Quyết định số 1621/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Lai Châu. (từ trang 76 đến trang 78)
02-12-2010 Quyết định số 1622/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. (từ trang 79 đến trang 80)
02-12-2010 Quyết định số 1623/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Phòng khám đa khoa khu vực Tà Ngảo trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ. (từ trang 81 đến trang 82)
02-12-2010 Quyết định số 1624/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 83 đến trang 84)
02-12-2010 Quyết định số 1625/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Than Uyên. (từ trang 85 đến trang 86)
02-12-2010 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên. (từ trang 87 đến trang 88)
02-12-2010 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Lai Châu. (từ trang 89 đến trang 90)
02-12-2010 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam đường. (từ trang 91 đến trang 92)
02-12-2010 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ. (từ trang 93 đến trang 94)
02-12-2010 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ. (từ trang 95 đến trang 96)
02-12-2010 Quyết định số 1631/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè. (từ trang 97 đến trang 98)
4,364,763 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner