Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 08 xuất bản ngày 26-11-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 08)
09-11-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định tạm thời một số quy định cụ thể thực hiện Dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 09 đến trang 14)
09-11-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 15 đến trang 22)
10-11-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giảm trừ 10% dự toán chi thường xuyên năm 2011 của các đơn vị dự toán khối tỉnh. (từ trang 23 đến trang 29)
15-11-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 30 đến trang 33)
20-10-2011 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Tân Uyên giai đoạn 2011 – 2020. (từ trang 34 đến trang 45)
20-10-2011 Quyết định số 1223/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Than Uyên giai đoạn 2011 – 2020. (từ trang 46 đến trang 56)
20-10-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Phong Thổ giai đoạn 2011 – 2020. (từ trang 57 đến trang 70)
20-10-2011 Quyết định số 1225/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện S×n Hå giai đoạn 2011 – 2020. (từ trang 71 đến trang 81)
21-10-2011 Quyết định số 1227/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Mường Tè, giai đoạn 2011 – 2020. (từ trang 82 đến trang 92)
10-11-2011 Quyết định số 1369/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2020". (từ trang 93 đến trang 107)
10-11-2011 Quyết định số 1371/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. (từ trang 108 đến trang 122)
21-11-2011 Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Lai Châu. (từ trang 123 đến trang 126)
4,387,816 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner