Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 02 xuất bản ngày 25-02-2007: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-02-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (từ trang 03 đến trang 05)
09-03-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT. (từ trang 06 đến trang 08)
02-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều về lập, thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm TĐC các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006. (từ trang 09 đến trang 16)
05-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy chế quản lý , cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 17 đến trang 27)
14-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất Thị xã Lai Châu năm 2007. (từ trang 28 đến trang 29)
26-12-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của HĐND thị xã Lai Châu về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. (từ trang 30 đến trang 35)
26-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của HĐND thị xã Lai Châu về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 36 đến trang 40)
25-12-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Đường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007. (từ trang 41 đến trang 46)
26-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Đường phê chuẩn Đề án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục THCS huyện Tam Đường, giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 47 đến trang 50)
26-12-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Đường đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006. Giao nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2007. (từ trang 51 đến trang 56)
26-12-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Đường thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu. (từ trang 57 đến trang 63)
4,284,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner