Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2014 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2014. 
11-07-2014 Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014. 
11-07-2014 Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
11-07-2014 Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015. 
11-07-2014 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 130/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
11-07-2014 Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014 -2015. 
09-12-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2014. 
06-12-2013 Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2014. 
06-12-2013 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 
06-12-2013 Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-12-2013 Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Lai Châu. 
06-12-2013 Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nướcvà phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2014. 
06-12-2013 Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 
06-12-2013 Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,683,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner