Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 4-2006: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2006 Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
27-03-2006 Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban và Thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
27-03-2006 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
27-03-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
27-03-2006 Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu Phó trưởng ban Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
27-03-2006 Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009. 
15-03-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất trục đường Thanh Niên- Thị xã Lai Châu. 
06-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh hạn mức giao đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp và hạn mức công nhận đất ở, đất liền kề trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-03-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Lai Châu giai đoạn 2006-2010. 
03-03-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 
15-02-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác Văn thư- Lưu trữ. 
20-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành định mức hỗ trợ san nền nhà cho các hộ dân TĐC dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
20-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung một số quy định về chính sách bồi thường di dân, TĐC dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
18-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện “Tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng Phòng chống dịch cúm gia cầm”. 
10-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn hộ gia đình các dân tộc Lai Châu thời kỳ Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,561,536 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner