Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 7-2006: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-07-2006 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Lai Châu. 
27-07-2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm . 
27-07-2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
27-07-2006 Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch sử dụng đất năm 2006 tỉnh Lai Châu. 
27-07-2006 Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 – 2010. 
25-07-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
22-07-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lai Châu. 
22-07-2006 Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính bản, xã thuộc các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ, Than Uyên. 
19-07-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn đầu tư năm 2006 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2005. 
19-07-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết nguồn ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2006. 
19-07-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thị xã Lai Châu năm 2006. 
19-07-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn khởi công mới năm 2006 tỉnh Lai Châu. 
26-06-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,561,279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner