Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 8-2006: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-08-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
25-08-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Tiếp tục đẩy mạnh an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
21-08-2006 Quyết định số 192/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2010”. 
18-08-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
15-08-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè giai đoạn 2006 - 2010, tầm nhìn 2020. 
15-08-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thực hiện các nhiệm vụ năm học 2006 – 2007. 
07-08-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của HĐND thị xã Lai Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006. 
07-08-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của HĐND thị xã Lai Châu v/v Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất (2006 - 2010) của Thị xã Lai Châu. 
01-08-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2006. 
01-08-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ v/v Nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định. 
31-07-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Mường Tè về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2006. 
20-07-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Đường v/v Phê duyệt đề án thâm canh và phát triển cây chè huyện Tam Đường giai đoạn 2006 – 2010. 
19-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Than Uyên phê chuẩn Đề án xây dựng cánh đồng thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật đạt giá trị thu nhập 40 triệu đồng/ha/năm giai đoạn 2006 – 2010. 
19-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Than Uyên phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2006. 
14-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Sìn Hồ v/v Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2006. 
12-07-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Tam Đường v/v Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 
01-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Thổ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,562,474 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner