Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 09 xuất bản ngày 11-11-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-10-2016 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 11)
14-10-2016 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 12 đến trang 19)
14-10-2016 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. (từ trang 20 đến trang 25)
14-10-2016 Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 26 đến trang 32)
14-10-2016 Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu. (từ trang 33 đến trang 35)
14-10-2016 Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; bãi bỏ Mục 3, Phần III, Phụ lục A và Mục 7, Phần I, Phụ lục C quy định tại Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 36 đến trang 37)
16-09-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. (từ trang 38 đến trang 48)
23-09-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 49 đến trang 62)
23-09-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và một số nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 63 đến trang 72)
12-10-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 73 đến trang 94)
12-10-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 95 đến trang 113)
28-10-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 114 đến trang 120)
4,285,058 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner