Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
03-07-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động Khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
26-06-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
24-06-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về mức chi cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
24-06-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
24-06-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 
22-06-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
02-06-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
15-05-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục cây xanh trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu. 
04-05-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-04-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 
31-03-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
31-03-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 
11-03-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu. 
11-03-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
02-03-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 
26-02-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
26-02-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
31-01-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND tỉnh Lai Châu quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, xã. 
31-01-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
4,183,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner