Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 06 xuất bản ngày 03-05-2021: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-03-2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với các hoạt động và thời gian được hưởng hỗ trợ cho các đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 09)
22-03-2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. (từ trang 10 đến trang 18)
22-03-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025. (từ trang 19 đến trang 24)
02-04-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 25 đến trang 28)
07-04-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 29 đến trang 30)
13-04-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 31 đến trang 39)
16-04-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 40 đến trang 49)
16-04-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 50 đến trang 61)
22-03-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 62 đến trang 75)
22-03-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố từ nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh. (từ trang 76 đến trang 83)
22-03-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 84 đến trang 86)
4,401,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner